Slogan
Rubrik
ccm
ccm

CCM - Configurable Component Modeler

Programvaran CCM – Configurable Component Modeller – är utvecklad för att stödja syntes, modellering, analys och konfigurering av objektorienterade systemplattformar enligt den så kallade COPE-metodiken. Den fungerar även som bärare av de skapade plattformselementen (CC-modellerna) i ett PLM-nätverk med PDM- och CAX-verktyg.

COPE-metodiken är en objektorienterad metodik för utveckling av produktplattformar. Den bygger på att en produktplattforms olika delar beskrivs med en ny typ av plattformselement som kan liknas vid subrutiner i ett datorprogram. Egenskaperna hos sådana subrutiner kan styras med parametrar och de kan också kopplas ihop logiskt med andra subrutiner med kopplingar som kan beskrivas och styras. COPE-metodikens plattformselement – Configurable Components (CC) - är modeller av konceptuella systemfamiljer som fungerar på liknande sätt.

  • CCM Webpage
  • Copyright